• İzmir 28°
  • İstanbul 28°
  • Paris 18°
  • Londra 17°
  • Ankara 27°
  • New York 24°
Turizm Sayfaları
Yeşil Pasaport Nedir ?

Yeşil Pasaport Nasıl Alınır?
Bağlı olduğunuz kaymakamlıkta, pasaport şube müdürlüğüne bizzat başvurularak Q matikten işlem yapılacak her şahıs için sıra numarası almak kaydıyla yapabileceği gibi, internet sitesindede randevu alarak işlem yapılabilir. Hak sahibi ve pasaport alacak her şahıs TC kimlik numaralı Nüfus cüzdanı (15 yaşından büyük vatandaşlarından nüfus cüzdanlarının fotoğraflı olması yasal olarak zorunludur.) getirecektir. 2 adet biyometrik fotoğraf, ICAO (uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) standartlarına göre tanzim edilmeye başlayan e-pasaportlar (çipli) için İçişleri Bakanlığı-Emniyet Genel Müdürlüğünün genelgesiyle fotoğraf evatları 5x6 olarak belirlenmiştir. Pasaport müracaatınızsırasında vatandaşımızın ve görevli memurların zaman kaybetmemesi ve sorun yaşamamaları içi fotoğraf ebatları oldukça önemli bir unsurdur. Biyometrik fotoğraf ön cepheden çekilmiş, güneş gözlüksüz, düz zemin üzerine basılan, arka fonu beyaz renkte olan normal bir vesikalık foroğraftır. Biyometrik fotoğraflarda fotoğraf çerçeve içine alınmamalıdır.

Defter Bedeli:
Maliye Bakanlığının her yıl belirlediği Pasaport Defter Bedeli, Pasaport Şube Müdürlüğü içerisinde faaliyet gösteren maliye veznesine 08.00-12.00/13.00-15.45 saatleri arasında veya vergi dairesi adına tahsile yetkili kılınmış bankalara mesai saatleri içerisibde pasaport alacak her bir kişi başına ödenecek okup, makbuzunun tahsil edilmiştir. Kaşesi baılı yetkililer tarafından imzalanan mükellef yazılı birinci nüshası alınacaktır. Varsa daha önceki pasaportlarını Pasaport müracatında bulunan kişilere getirecektir. Hala görevde bulunanlar kadro derecesini gösterir kurumca tanzım edilmiş ve onaylanmış; Hususi Damgalı Pasaport talep formu getireceklerdir. Pasaport talep formlarına memurların bizzat iktisap ettiği kadro derecesi (örneğin: 657 sayılı DMK ya tabi 1. veya 2. veya 3. kadro derecededir, şeklindedir) yazılmalı, maaş kesenekleri/ emeklilik kesenekleri (örn. "1. derecenin 2. kademesi" veya "2/3" veya "2.derece 2.Kademededir" gibi yazılmamalıdır. Hala çalışanların eşi ve ergin çocuğu (18 yaşını ilmal etmiş) hak sahibinin çalıştığı kurumca düzenlenmiş ve hak sahibince imalanmış talep formu ile il Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğüne müracaat edebilirler. Müracaat sırasında hak sahibinin gelmesi istenilmeyecektir. Reşit olmayan (18 yaşından küçük ) çocuklar ve mahcurlular (kendii temsil etme yetisine sahip olmayan) için her pasaport işleminde noterden veya Pasaport Şubesinde tanzim edilecek muvafakatname alıncaktır. Anne - babaları tarafından çocuklarıyla beraber yapacakları pasaport müracaatlarında, çocuk pasaport alacaksa anne - baba ikisi de, noterden tasdikli veya Pasaport Şubesinde tanzim edilecek muvafakatname ve vekaletname ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Mahkeme yolu ile isim, soyisim, yaş vb. değişiklikler yapılmış ise veya Nüfus nakli yapılmış ise kesinleşmiş Mahkeme kararının aslının getirilmesi gerekmektedir. Pasaport tahkikatları neticesinde mani herhangi bir hali bulunmayanların pasaportları (3-5) iş günü içinde PTT kanalıyla istenilen adrese, şahsın müracaarı sırasında belirtilmiş olduğu kişiye teslim edilir. Pasaport almak isteyen şahısların bizzar müracaata gelmeleri gerekmektedir.


Hususi Pasaport Alacak Reşit Çocuk Varsa:
Reşit çocukların hususi pasaport alabilmeleri için;
*İş sahibi olmamak (çalışmamak)
*Bekar olmak
*25 yaşını doldurmamış olmak
*Öğrenci olmak
Şartlarını taşıması gerekir. Eğer husuis pasaport alacak göcuğunuz bu şartları taşıyor ise müracaata gelirken çocuğunuzun ögrendi olduğuna dair son 6 ay içerisinde alınan öğrenci belgesi getirilmesi gerekmektedir.

Hususi Pasaport Alacak Bedensel Veya Zihinsel Engelinden Dolayı Sürekli Bakıma Muhtaç Olan Çocuğunuz Varsa;
*İş sahibi olmamak (Çalışmamak)
*Bekar olmak
*Hak sahibi ebeveyni ile birlikte yaşamak şartlarını taşımak kaydı ile hususi pasaport alabilirler.
Bu şartları taşıyıp hususi pasaport alacağınız çocuğunuz varsa müracaata gelirken yetkili sağlık kuruluşlarından çocuğunuzun bedensel, zihinsel veya ruhsal engelinden biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç olduğuna dair (Raporda bu ibare mutlaka belirtilmelidir) sağlık kuruluşu raporu getirmelisiniz.

Yeşil Pasaport Kimlere Verilir:
1. TBMM eski üyeleri (kurucu ve danışma meclisi üyelerine bu sıfatları gereği yeşil pasaport verilmez).
2. Eski bakanlar
3. 1. 2. 3. derece kadroda bulunan devlet memurları ve kamu görevlileri ile emeklilik veya çekilme sebepleriyle görevlerinden ayrılmış bulunanlara,
4. 1. 2. 3. derecede kadrolara karşılık gösterilmek üzere sözleşmeli olarak çalıştırılan devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile emeklilik veya çekilme sebepleriyle görevlerinden ayrılmış bulunanlara,
5. Sözleşmeli olarak çalışanlardan kadro karşılıkları olmayan ancak T.C. emekli sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri 1. 2. 3. kadro derecelerden kesilmekte olan devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile emeklilik veya çekilme sebepleriyle görevlerinden ayrılmış bulunanlara,
6. Görevleri süresince, İl ve İlçe Belediye Başkanları ve ilk kademe Belediye Başkanları, eşleri, bu tür pasaportu almaya hakkı bulunduğu sırada vefat eden ve başkasıyla evlenmemiş eşlere
7. 18 yaşını ikmal etmemiş çocuklara ( müracaat tarihi itibariyle ay, gün ve yıl dikkate alınarak 6 aydan az olmamak kaydıyla)


 
Kişi Emekli Yada Müstafi İse:
*Emekli veya çekilme (istifa) sureti ile görevlerinden ayrılmış olanların kurumlarından alacakları emekli olduğu veya ayrıldığı tarihteki unvan ve kadro derecesini gösterir belge mutlaka mühürlü olarak getirilecektir.
*01.08.1997 tarihine kadar Bakanlığımız tarafından, bu tarihten sonra İl Emniyet Müdürlükleri tarafından 'Emekli'' sıfatıyla kendisine eşine veya çocuklarına düzenlenmiş Hususi Damgalı Pasaportlarının değiştirilmesi talebinde bulunan vatandaşlarımızın emekli cüzdanlarının aslı ve fotokopisi getirilecektir.
 
Merhum Eşler:
*Hak sahibinin vefatı durumunda eşinin vukuatlı nüfus kayıt örneği getirmesi ve nüfus cüzdanının medeni durumu kısmının 'Dul' ibaresi ile yenilenmesi gerekmektedir.
*18 yaşından küçük kız ve erkek çocuklar hak sahibinin vefatı durumunda, vefat eden hak sahibinden emekli maaşı alsa dahi, diğer ebeveynin Hususi Pasaport almaya hakkı varsa 18 yaşına kadar bu haktan yararlanabilecektir.
*18 yaşından büyük kız ve erkek çocukları her ne sebeple olursa olsun Sosyal Güvenlik Kurumlarının birinden emekli aylığı alması yada hak sahibi ebeveynin vefatı nedeniyle kendisine emekli aylığı bağlanması durumunda Hususi Damgalı Pasaport alma hakkını kaybetmektedir.
*18 yaşını doldurmuş erkek çocuklarının öğrenci dahi olsa Hususi Damgalı Pasaport almaya hakları yoktur.

Pasaport Geçerliliği:
*Hususi Damgalı Pasaportlar 4 yıl süre ile düzenlenir.
*Hususi Pasaport talebinde bulunan bayan eşinden ayrılmışsa ve velayeti kendisinde olan çocuklarına hususi pasaport çıkarmak istiyorsa; nüfustan vukuatlı nüfus kayıt örneği getireceklerdir.
*Hak sahibinin vefatı ile çocuklarının pasaport alma hakkıda ortadan kalkmaktadır. Bu durumda olupta daha önceden alınan pasaportlar iade edilecek, aksi halde yurtdışına çıkışlarda ellerinden alınarak iptal edilecektir.
*Hususi Damgalı Pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine, başkası ile evlenmemeleri kaydı ile Hususi Damgalı Pasaport verilir, dul eşin başkasıyla evlenip boşanmadıktan sonra nüfus kaydı Hususi Damgalı Pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat eden eşinin nüfus kaydına dönse dahi vefat eden eşinden dolayı kendisine bu tür pasaport verilmemektedir.

DİĞER HABERLER
Düşük Ücretli Uçuşları Bulmak İçin
Herkesin bildiği bir kaç yol vardır , peki hiç böylesini denediniz mi ...
Plaj Suları Artık İnternetten Takip
Plaj kalitesini ve özelliklerini internetten takip edebilirsiniz...
Hamileler Uçak Yolculuğuna Dikkat
Kaç haftalık hamile olduğunuzu dikkate almalısınız...
Sağlık Turizmi Nedir?
Son yıllarda, gelişmiş birçok ülke ile rekabet edebilecek düzeyde ilerledik...
Uçak Bileti Alırken Dikkat!
Uçak bileti aldığınız firmaların TÜRSAB'a kayıtlı olup olmadığına dikkat etmelisiniz...
Vize Almak Kolaylaşıyor
Kontroller kolaylaşacak ve daha kolay tespit edilebilecek...
Yayla Turizmi Nedir?
Ülkemizde en çok yayla turizminin geçerli olduğu bölgemiz hangisi?
Kış Turizmi Nedir?
Kış mevsiminde, kış turizmi hakkında bilgi...
Kışın Araba Kullanırken Dikkat
Yağmurlu ve karlı zamanlarda araç kullanmak normelden biraz daha zor olacaktır...
Türkiye'de Turizm
Turizm Coğrayası, Turizm'in Ülke Ekonomisi Açısından Önemi...
Avrupa'ya Düzenli Gidenlere 7
Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'nin vize kanununda değişiklik yapılmasına onay verdi...
Ülke Telefon Kodları
Farklı Ülkeleri Aramak İsterseniz...

FIRSAT TURLARI

Tıkla »