• İzmir 28°
  • İstanbul 28°
  • Paris 18°
  • Londra 17°
  • Ankara 27°
  • New York 24°
Turizm Sayfaları
Turizm Sayfaları Web Portali www.turizmsayfalari.com Kullanım Koşulları

İşbu Üyelik Sözleşmesi site üyelik kurallarını düzenlemekte olup bu sözleşme kabul edilmeden siteye Üye olmak ve site hizmetlerinden yararlanmak mümkün değildir. İşbu Üyelik Sözleşmesi ile aşağıda belirtilen site kullanım kurallarına uyacağınızı kabul ve taahhüt etmiş olacağınızdan dikkatle okunması gerekmektedir. Bu aşamayı geçmeniz hali aşağıdaki maddeleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.

1. Taraflar

a) Turizm Sayfaları Web Portali ( www.turizmsayfalari.com ) internet sitesinin faaliyetlerini yürüten (“Turizm Sayfaları”)
b) Turizm Sayfaları internet sitesine üye olan ve/veya siteyi ziyaret eden internet kullanıcısı ("Üye")

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Turizm Sayfaları internet sitesinden ve Turizm Sayfaları tarafından sunulan portal hizmetlerinden üye olarak faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

2.1 Kapsam

Şu kadar ki; Turizm Sayfaları Web Portalı’nı ziyaret edenlerin, yorum platformlarına katılanların, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, web sitesinde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntü, Turizm Sayfaları Web Portali logosunun ana sayfa ile alt bölüm bağlantılarının Turizm Sayfaları Web Portali dışı web sitelerinde kullanımı, web posta, cep net ve benzeri hizmetlerinin ve kullanıcılar tarafından Turizm Sayfaları Web Portali sunucularına yükleyip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı sureti ile edinilen bilgi ve yorumlar dahil ve fakat bu sayılan kişiler yada yayınlarla sınırlı olmaksızın, internetin genel teamüller doğrultusundaki yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, Turizm Sayfaları Web Portalı’nın hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.

Turizm Sayfaları Web Portalı’nda yer alan her türlü bilgi istatistiki sekil ve değer güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiçbir şekilde Turizm Sayfaları Web Portali tarafından garanti edilmeyecektir.

Turizm Sayfaları Web Portalı’nda yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki sekil değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Turizm Sayfaları Web Portalı hiçbir şahsi hukuki ve cezai sorumlu olarak tutulamaz.

Turizm Sayfaları Web Portalı’nda yayınlanacak olan seyahat acentelerine özel ilanlar, tüm sayfalarda yayınlanan kurumsal veya şahsi içerikli banner, tüm reklam ve/veya ilanlar, duyurular, anonslar sesli veya sözlü ifadeler yada bunlara bağlı olan her türlü bilgiler, ilanlarda var olan içerik ve yapılacak güncel değişikliklerden Turizm Sayfaları Web Portalı‘nı sorumlu tutulamaz.

Turizm Sayfaları Web Portalı’nda kullanılmak üzere hazırlanan, kullanılan veya kullanılmış tüm yazı, metin, sesli ve sözlü demeçler, görüntüler ve portalımız açısından ticari sayılabilecek en küçük ayrıntıdan en büyük ayrıntıya varana kadar; özellikle kullanılmak üzere hazırlanan, kullanılan veya kullanılmış tüm görsel içerik ve fotoğrafların tamamının kullanım hakkı Turizm Sayfaları Web Portalı’na ait olup 3. Kişiler veya kurumlar tarafından kullanılamaz.

Tarafımıza yayınlanmak üzere gönderilmiş olan tüm yazı, metin, sesli ve sözlü demeçler, görüntüler ve fotoğraflar Turizm Sayfaları Web Portalı tarafından arşivlenmek üzere veya kullanılmış ya da kullanmak üzere tüm görseller Turizm Sayfaları Web Portalı‘na ait olacak olup; yukarıda ifade ettiğimiz tüm ayrıntılar tarafımıza ulaştığı andan itibaren hak talep edilemez.

Turizm Sayfaları Web Portalı’nda yaşanabilecek dışarıdan müdahaleler ya da doğabilecek teknik sorunlardan kaynaklı bağlantılar, yönlendirmelerde sizi Turizm Sayfaları Web Portalı ’nın dışındaki farklı adreslere taşıyabilir. Turizm Sayfaları Web Portalı bu sitelerin içeriği doğruluğu veya işleviyle ilgili olarak hiçbir sorumluluk üstlenmez. Bu bağlantılar iyi niyet çerçevesinde sunulmaktadır.

www.turizmsayfalari.com web portalı, üye acentelere bağlı Acente Pazarlama Sistemi adı altında bir çalışma yürütmektedir. Söz konusu çalışmada üyelik işlemlerini gerçekleştiren ve TÜRSAB belgesi olan seyahat acentesi düzeyinde faaliyet gösteren firmalardan üyelik başvurusu kabul edilmektedir.

Turizm Sayfaları Web Portalı 'na kayıt olup;
- Yurtiçi
- Yurtdışı
- Günübirlik
- Cruise Turlar
Turizm hizmetleri veren üye acente, bu hizmetlerini tanıtmak amaçlı olarak Turizm Sayfaları Web Portalı'nda gösterime başlattığı hizmet ile ilgili doğabilecek ve son kullanıcıyı yanıltan, maddi, manevi zarara uğratan içeriklerin tümünden, tanıtımı yayınlayan üye acente sorumlu olacaktır.

İşbu sözleşmenin kapsamı bu ve bunun gibi konuları kapsamaktadır.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, Turizm Sayfaları internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Turizm Sayfaları’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, bilgilerin doğru olmadığı açık bir şekilde belli olan durumlarda Turizm Sayfaları, bu üyenin üyeliğini askıya alma hakkını saklı tutar.

3.2. Üye, Turizm Sayfaları tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşa veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Turizm Sayfaları 'na karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Turizm Sayfaları ‘nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye Turizm Sayfaları internet sitesini ve Turizm Sayfaları tarafından sunulan portal hizmetlerini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Sitenin işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır. Otomatik programlar kullanılarak çok sayıda sorgu veya üyelik kaydı yapılması veya otomatik yöntemlerle siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de bu yasağa dâhildir. Turizm Sayfaları, bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği üyelerin siteye erişimini engelleme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir ve doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, Turizm Sayfaları internet sitesini ve portal hizmetlerini ve hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, almakta olduğu hizmetleri üçüncü şahısların kullanımına sunamaz, kiralama veya satışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu edemez. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. Turizm Sayfaları internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Turizm Sayfaları ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Üyelerin kendi veya başkaları hakkında özel bilgi vermemesi üyelerin sorumluluğundadır. Turizm Sayfaları ’nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve hizmetlerin kullanımı esnasında müşterinin uğrayabileceği üçüncü kişilerin fiil ve hareketlerinden doğabilecek zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Turizm Sayfaları, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, Turizm Sayfaları internet sitesinin ve portal hizmetlerinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Turizm Sayfaları’ndan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Turizm Sayfaları 'nı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Turizm Sayfaları’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Turizm Sayfaları 'nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Turizm Sayfaları’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. Turizm Sayfaları internet sitesinde yer alan her türlü bilginin doğruluğu, eksiksiz olması, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette Turizm Sayfaları tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Kullanıcı hiçbir şekilde Turizm Sayfaları ’nda yer alan bilgilerin ve/veya portal hizmetlerinin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Turizm Sayfaları hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri ve/veya portal hizmetlerini değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir. Turizm Sayfaları, web sitesinin ve portal hizmetlerinin hatasız olması için her türlü tedbiri almıştır. Bununla birlikte sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

3.11. Bu Turizm Sayfaları internet sitesine erişimden, sitede yer alan bilgilerin ve/veya portal hizmetlerinin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun Turizm Sayfaları yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri ve/veya portal hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.

3.12. Turizm Sayfaları internet sitesinde yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan tüm malzeme ve dokümanlar Turizm Sayfaları mülkiyetinde olup, bu malzeme ve dokümanlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve dokümanlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.13. Turizm Sayfaları internet sitesinde malzemeler ve dokümanlar hiçbir surette üye tarafından değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yeniden yayınlanamaz.

3.14. Turizm Sayfaları internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi bir takım bilgiler toplanabilir.

3.15. Turizm Sayfaları kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Turizm Sayfaları, üyenin portal hizmetlerini alırken Turizm Sayfaları internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. Turizm Sayfaları yasalara aykırı olmayan çeşitli teknolojik araçlar yardımıyla, sitenin üyeleri hakkında bilgi toplama ve bu bilgileri reklam yayın sisteminde ve içerik sisteminde kullanma hakkına sahiptir.

3.16. Turizm Sayfaları, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya,

a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Turizm Sayfaları sitesine tebliğ edilen yasal işlemlere uymak için,
b) Turizm Sayfaları web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde,
c)Turizm Sayfaları internet sitesinin kendi bünyesinde kullanılmak üzere kullanıcı profillerinin belirlenmesi amacıyla,
d) Kullanıcının, Turizm Sayfaları’ndan talep ettiği ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, temin edilmesi veya size sunulan servis ve araçlarla ilgili problemlerin giderilmesi amacıyla ve Kullanıcıya ürün ve servisler sunarken, birlikle çalıştığı (iş birliği yaptığı) firmalara, bu ürün ve servislerin sağlanmasında kullanılmak üzere açıklayabilir.

3.17. Turizm Sayfaları web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Turizm Sayfaları web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. Turizm Sayfaları web sitesinde toplanan bilgiler genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanır. Turizm Sayfaları web sitesi, ortamdaki bilgileri korumak için her türlü endüstri standardını kullanmaktadır. Ancak buna rağmen güvenlik ile ilgili konularda bir garanti verememektedir.

3.18. Turizm Sayfaları, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Turizm Sayfaları web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.19. Turizm Sayfaları, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.20. Taraflar, Turizm Sayfaları 'na ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Turizm Sayfaları tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Turizm Sayfaları, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. ihtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilafların çözüme kavuşturulması ile ilgili; İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak kabul edilmiştir.